Blijvende herinnering

​Zoals jij soms nog in dromenuit een vage vertein zwijgen gehuldde weg weet te vindennaar mijn kloppend hart om dan weer te verdwijnenmet het stille landschapvan een donkere nacht en de dag hiervannog slechts de herinnering draagt zo verlies ik jou in deze woorden– ertussenblijft de herinnering.

Meer lezen

Vederlicht

Veder~veder~lichtzwevendop een warme wind teder zachto lieve moederik blijf jouw kind zo bedenk ik joueen nieuwe naam zo kijk iknaar de sterrenen de maan hoe mooijij bentzo veren zo nabij mijn lieve kindik ben jouw moederkom bij mij​

Meer lezen

Een horizon verder

ze nam uit het zand een schelpeen stukjevan wat eens was de zee ze schreef er letters meeop het verlatenstrand letters in het zand niemand zou ooit lezenbehalve de winden de zee maar die zijn allang vergetenweten nietnemen slechts mee ze staart nu naar het waterziet er al haar vroeger in ze kijkt een horizonverder…

Meer lezen

Diep in mij verborgen

Tranen van Kristal Diep in mij verborgenis er een kamertjeeen plekje oude weemoed.Weemoed naar iets van lang voor ik geboren werd.Verlangen naar iets wat ik niet ten volle ken. In dat kamertje staat een vaas voor het raamgevuld met tranen uit vele levenswaarop al duizenden dagende zon heeft geschenen.Kristallen zijn het gewordenZe schitteren en weerspiegelen…

Meer lezen

Onbekend

​Zee, zeg jeen je verzamelt mijn dromen in een manden water, zeg jemet wat zoute tranen van gisterendroog op je wang. Je zegt grijs en vage verteen morgen en wie vangt de tijddan zwijg jeen zie ik zee in jouw ogen. Golven van verlangenrollen over het strandtrekken zich terugin dromen. Onbekend, zeg je,wat morgen nog…

Meer lezen

November

Door de mist kom je aangelopenik strek mijn armenje komt niet dichterbij We staan rond je grafmensen willen bewarendenken dat aarde dat kan De mist trekt opik kan de horizon ontwarenhet is novemberzonder jou De zon strooit mild haar gouden stralenbloemen bloeien nog in de kou En ik weet jouoveral

Meer lezen

En opeens

En opeens is alles andersonder dezelfde zon. Tijd tikt onverstoorbaar verdervraagt zich niet afwaarom toch, waarom. …

Meer lezen

Grote Geboorte

Jouw lichaamis te klein gewordenZó ben jij gegroeidNu volgt voor joude grote geboorteUit jouw lichaambevrijdt zichjouw ziel

Meer lezen

Morgen zal ik

Morgenzal ik jou vertellenhoe stil het nu geworden ishoe traag de bomen zomer achterlatenhun bladeren blijven hangenaan gemis Morgenmag je van me wetendat het leven hier traagen rustig verder doetHet bruist niet meer als vroegermaar het herfst nog welen dat is goed.

Meer lezen

Geen woorden

Soms zijn er geen woordenSoms is er geen troostMaar er is stilteen er is tijdEr zijn mensenen er is warmteEr is liefdein eeuwigheid   

Meer lezen