Avondstilte

En in de stilte van de avond
valt jouw naam
in fijne letters uiteen

Ik raap ze voorzichtig samen
en lees stil verbaasd
hoe ik diep van binnen
heet