November

Door de mist kom je aangelopenik strek mijn armenje komt niet dichterbij We staan rond je grafmensen willen bewarendenken dat aarde dat kan De mist trekt opik kan de horizon ontwarenhet is novemberzon... Read More

Morgen zal ik

Morgenzal ik jou vertellenhoe stil het nu geworden ishoe traag de bomen zomer achterlatenhun bladeren blijven hangenaan gemis Morgenmag je van me wetendat het leven hier traagen rustig verder doetHet ... Read More